homehomeWorkshops en Lezingenbreinritme methodemindfulnesstechniekenachtergrondachtergrondHoe werkt de BreinRitme Methode?Stress, trap er niet inMindfulness, de natuurlijke remedie tegen Stressde BreinRitme Methode en Bewustwording Is Mindfulness belangrijk?Stress, wat kan ik er aan doen? CopyGeleide MeditatiesHypnose en medotatieStudies tonen aan dat Meditatie effectief is Slaapproblemen en de BreinRitme oplossingGeleide Meditatie met de BreinRitme MethodeHersenonderzoek bij MonikkenZo gebruik je de BreinRitme MethodeZo gebruik je de BreinRitme Methode CopyMediteren en Mindfulness, wat is dat?Hoe haal ik het meest uit de BreinRitme?ALFA- hersengolvenMindfulness, waarom eigenlijk?Alfa-breinritme en wetenschap De BreinRitme Methode brengt de hersenen tot rustWat zijn Affirmaties en waarvoor dienen zij?-1Wat zijn Affirmaties en waarvoor dienen zij?-2Waarom zou ik willen veranderen?Mindfulness met de BreinRitme MethodeADD, ADHD en de BreinRitme MethodeMindfulness en Gezondheid Twee Technieken tegen StressKunnen Affirmaties mij helpen?De BreinRitme Methode:Toegang tot bewuster levenMindfulness en CreativiteitEntrainment of hersensynchronisatieOnderzoek naar MeditatieJe Bent je Neurale Connectiesde BreinRitme Methode en HersenfunctiesKies voor RustHoofdpijn van Mediteren?Hersenonderzoek en BewustzijnWetenschappelijke geschriften over de BreinRitme MethodeBRM-simpel en doeltreffendMindfulness in een nieuwe jasMindfulness - wat is dat?Mindfulness in het kortF A QF A QWat is de BreinRitme MethodeWat zijn binaural beats precies?Hoe worden binaural beats gemaaktWat is het voordeel van de BRMWelke zijn de staten van bewustzijn?Heeft de BRM een effect op het bewustzijn?Waar kan ik de BRM op afspelen?Wanneer is de beste tijd om te luisteren naar een BRMKan de BRM helpen in de gezondheid?Verandert de BRM het brein permanent?Waar wordt de BRM nog meer voor gebruikt?Waar kan ik meer teweten komen over de BRM?shopshopScherp je ConventratieYin-Yang BalansOntwikkel Zelfvertrouwen-AffirmatiesVind een Partner-AffirmatiesToekomstperspectieven-AffirmatiesRuime Financiële Middelen- AffirmatiesZakelijk Succes- Affirmaties Gezonde Levensstijl- AffirmatiesVind Innerlijke Rust- AffirmatiesIn Harmonie met de NatuurIn Harmonie met de NatuurSchumann ResonantieWord Vriend van JezelfBewust Bewust Worden CopyEssentie-Vind je kernLeven en Dood- RouwverwerkingInspiratie vanuit de BronLeer Mediteren: Geleide MeditatieOntwikkel je ZelfvertrouwenAlleen maar ZijnOntstijg je DepressieSpirituele VerdiepingTotaal ontspannen met de BreinRitme MethodeOntspannen met klassieke muziekOntwikkel je CreativiteitMakkelijker Studeren Herstel snel van Jet LagBlijf Jong en VitaalGenieten van een goede NachtrustEnergie OpkikkerMediteer je hoofdpijn wegGezond Gewicht VerliezenToegang tot het OnbewusteOchtend MeditatieZen Mind - Beginners' MindSTOP-ROKEN pakketNeem de plons: intro meditatieMentale RustHersenhelft SynchronisatieNew PageUw Gratis BreinRitme MeditatiecontactcontactGratis Blad BR-Magazine
GOLVEN van de GEEST

Lees eerst: Wat zijn Affirmaties en waarvoor dienen zij?- deel 1 Waar waren we. Hier bij deze stellingname: Het ONBEWUSTE bepaalt hoe wij ons leven inrichten. Gelukkig snijdt het mes van twee kanten. Er bestaan ook uiterst bruikbare en positieve overtuigingen. Ofwel, positieve affirmaties. Als iemand de overtuiging koestert dat hij een succesvol zakenman zal worden, dan zal het onbewuste die persoon ander gedrag laten genereren dan bij iemand die denkt dat hij zal mislukken. Als je er van overtuig bent (anders gezegd, als je maar blijft affirmeren) dat je zal slagen, dan zal je onbewuste je anders laten functioneren dan wanneer je denkt dat de boel wel weer fout zal gaan lopen. Wanneer ik -bewust of onbewust- zeg tegen mezelf: " niemand vind me aardig", dan zal mijn onbewuste mij tonen dat ik daar gelijk in heb. Wat mijn onbewuste dan doet is mijn gedrag zo uitstippelen dat niemand mij aardig zal vinden. Wanneer ik er echter van overtuigd ben dat ik een getapt figuur ben, dan zal mijn onbewuste mij ander gedrag laten creëren waarbij ik wel aardig gevonden word. Zo werkt het onbewuste. Zo afhankelijk zijn wij van onze geloofsovertuigingen. Het onbewuste wil ons laten zien dat wij altijd gelijk hebben in alles wat we geloven. Zoals we boven zagen wordt een overtuiging vastgezet door die te “affirmeren”, door telkens maar weer te herhalen, dat hij nog altijd juist is. Affirmaties zijn als het ware de brandstof waarop overtuigingen kunnen overleven. Deze “gebruiksaanwijzing” kunnen we gebruiken om nieuwe geloofsovertuigingen te installeren. Bekijk nog even voorbeeld van de jongen die door zijn vader werd geaffirmeerd dat hij nooit zou slagen. Door telkens maar op datzelfde te blijven hameren is de vader de oorzaak dat zich in het onbewuste van de knaap de overtuiging heeft vastgezet dat die opvatting juist was. Door de prille leeftijd van de jongen was zijn onbewuste ook nog eens veel ontvankelijker voor invloeden van gezagsdragers als vaderfiguren. Zo werd dat manneke opgezadeld met een negatieve geloofsovertuiging die zijn hele leven heeft benadeeld. Als de vader een andere affirmerende instelling zou hebben getoond, dan had er een ander programma kunnen ontstaan in het onbewuste van de jongen. Dan was, als logisch gevolg daarvan, de invulling van zijn leven anders verlopen. Dit houdt in dat de affirmaties die van buiten worden aangereikt een krachtige impuls vormen om geloofsovertuigingen te installeren. Wel dan, als ik met mijn BEWUSTE geest heb geconstateerd dat (een) bepaald gedrag eigenlijk niet meer voldoet en beter aangepast zou kunnen worden, dan hoef ik enkel maar het mechanisme in gang te zetten om nieuwe, of aangepaste geloofsovertuigingen op ONbewust niveau te installeren. Hoe werkt dat? Op de manier waarmee het onbewuste door affirmaties te gebruiken verleid kan worden het nieuwe geloofssysteem te installeren. Hoe efficiënter de methode is waarmee de affirmaties aan het onbewuste worden aangeboden, hoe doeltreffender de resultaten natuurlijk zullen zijn. Het eerste punt: De formulering van affirmaties is een zeer subtiel werkje. Nogmaals, het onbewuste heeft andere regels dan het bewuste. Hoe beter de affirmaties zijn aangepast aan het specifieke taalgebruik van het onbewuste, hoe makkelijker zij door het onbewuste zullen worden opgenomen en geaccepteerd. Zo moeten zij altijd in de tegenwoordige tijd worden gesteld. Zij moeten altijd vanuit de eerste persoon enkelvoud worden geformuleerd: dus “ik doe dit of dat...” Nooit algemeenheden als bijvoorbeeld: “Het wordt..., Als je geïnteresseerd bent in de complexe taalkundige achtergronden bij de formulering van affirmaties kijk dan naar het bestand “taalgebruik bij affirmaties” op: www.golvenvandegeest.nl/achtergronden.html Het tweede punt: Het medium is middel waarmee de affirmaties naar de juiste plaats worden getransporteerd. In ons geval naar die plaatsen waar het onbewuste het meest efficiënt de aangeboden informatie verwerkt tot bruikbare geloofsovertuigingen. Anders gezegd, op welke hersenfrequentie werkt ons brein het beste om dit proces te stimuleren. Hier komt de prachtige BreinRitme Methode als beste op de voorgrond. Geen enkele andere methode is staat om deze route naar de onbewuste regios zo doelmatig af te leggen. Juist omdat de BreinRitme Methode exact kan worden afgestemd op precies de goede breinfrequenties. Inhoud van een Affirmatie-bestand van Golven van de Geest: De ingesproken affirmaties worden een uur lang telkens weer herhaald door zowel een mannen- als een vrouwenstem. Dat hebben we gedaan met een zeer belangrijke reden. Ieder mens heeft zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten. Hoe beter deze beide kanten worden aangesproken hoe ontvankelijker iemand wordt voor hetgeen wordt aangeboden. Door zowel een mannelijke als een vrouwelijke benadering te gebruiken past het affirmatie-programma van Golven van de Geest dichter bij elk individueel mens. Golven van de Geest heeft als doel om een zo goed en aantrekkelijk mogelijke begeleider te zijn voor iedereen die zijn persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk welzijn hoog in het vaandel heeft. Vandaar dat de programmas met de meeste zorgvuldigheid worden samengesteld. Veel succes met jouw affirmatie-programma van Golven van de Geest! Het ga jullie goed, Prasadam

rustmoment.jpg CloudsAbove.jpg

Affirmaties, waarvoor dienen zij? - deel 2

Informatie en Achtergronden over de BreinRitme Methode
Affirmeren betekent het keer op keer bevestigen van een overtuiging die wij als juist hebben aanvaard.
Logo-Affirmaties.jpg
Bij het maken van affirmaties moet rekening gehouden worden met twee factoren die bepalend zijn voor de doelmatigheid: Hoe duidelijker de affirmaties zijn geformuleerd, hoe krachtiger hun stimulans, en Hoe krachtiger het medium is dat wordt gebruikt bij de affirmering, hoe eenvoudiger de overdracht plaatsvindt.
1. 2.
Elk pakket affirmaties dat Golven van de Geest aanbiedt, bestaat uit drie componenten, te weten:
Een zevental krachtig geformuleerde affirmaties die het specifieke doel aanspreken, Een BreinRitme-programma dat een krachtige en efficiënte overdracht, garandeert, en Muziek en/of natuurgeluiden die een prettige sfeer creëren tijdens het gebruik van het programma.
1. 2. 3.
Of je denkt dat je iets kunt, of je denkt dat je dat niet kunt, gelijk heb je. Henry Ford
ga-naar-shop.jpg