homehomeWorkshops en Lezingenbreinritme methodemindfulnesstechniekenachtergrondachtergrondHoe werkt de BreinRitme Methode?Stress, trap er niet inMindfulness, de natuurlijke remedie tegen Stressde BreinRitme Methode en Bewustwording Is Mindfulness belangrijk?Stress, wat kan ik er aan doen? CopyGeleide MeditatiesHypnose en medotatieStudies tonen aan dat Meditatie effectief is Slaapproblemen en de BreinRitme oplossingGeleide Meditatie met de BreinRitme MethodeHersenonderzoek bij MonikkenZo gebruik je de BreinRitme MethodeZo gebruik je de BreinRitme Methode CopyMediteren en Mindfulness, wat is dat?Hoe haal ik het meest uit de BreinRitme?ALFA- hersengolvenMindfulness, waarom eigenlijk?Alfa-breinritme en wetenschap De BreinRitme Methode brengt de hersenen tot rustWat zijn Affirmaties en waarvoor dienen zij?-1Wat zijn Affirmaties en waarvoor dienen zij?-2Waarom zou ik willen veranderen?Mindfulness met de BreinRitme MethodeADD, ADHD en de BreinRitme MethodeMindfulness en Gezondheid Twee Technieken tegen StressKunnen Affirmaties mij helpen?De BreinRitme Methode:Toegang tot bewuster levenMindfulness en CreativiteitEntrainment of hersensynchronisatieOnderzoek naar MeditatieJe Bent je Neurale Connectiesde BreinRitme Methode en HersenfunctiesKies voor RustHoofdpijn van Mediteren?Hersenonderzoek en BewustzijnWetenschappelijke geschriften over de BreinRitme MethodeBRM-simpel en doeltreffendMindfulness in een nieuwe jasMindfulness - wat is dat?Mindfulness in het kortF A QF A QWat is de BreinRitme MethodeWat zijn binaural beats precies?Hoe worden binaural beats gemaaktWat is het voordeel van de BRMWelke zijn de staten van bewustzijn?Heeft de BRM een effect op het bewustzijn?Waar kan ik de BRM op afspelen?Wanneer is de beste tijd om te luisteren naar een BRMKan de BRM helpen in de gezondheid?Verandert de BRM het brein permanent?Waar wordt de BRM nog meer voor gebruikt?Waar kan ik meer teweten komen over de BRM?shopshopScherp je ConventratieYin-Yang BalansOntwikkel Zelfvertrouwen-AffirmatiesVind een Partner-AffirmatiesToekomstperspectieven-AffirmatiesRuime Financiële Middelen- AffirmatiesZakelijk Succes- Affirmaties Gezonde Levensstijl- AffirmatiesVind Innerlijke Rust- AffirmatiesIn Harmonie met de NatuurIn Harmonie met de NatuurSchumann ResonantieWord Vriend van JezelfBewust Bewust Worden CopyEssentie-Vind je kernLeven en Dood- RouwverwerkingInspiratie vanuit de BronLeer Mediteren: Geleide MeditatieOntwikkel je ZelfvertrouwenAlleen maar ZijnOntstijg je DepressieSpirituele VerdiepingTotaal ontspannen met de BreinRitme MethodeOntspannen met klassieke muziekOntwikkel je CreativiteitMakkelijker Studeren Herstel snel van Jet LagBlijf Jong en VitaalGenieten van een goede NachtrustEnergie OpkikkerMediteer je hoofdpijn wegGezond Gewicht VerliezenToegang tot het OnbewusteOchtend MeditatieZen Mind - Beginners' MindSTOP-ROKEN pakketNeem de plons: intro meditatieMentale RustHersenhelft SynchronisatieNew PageUw Gratis BreinRitme MeditatiecontactcontactGratis Blad BR-Magazine
GOLVEN van de GEEST

Golven van de Geest wil de gebruiker stimuleren in de zelfregulering en de zelfsturing van bewustzijnsprocessen. Meer speciaal die aspecten van bewustzijn die gerelateerd zijn tot de zelfregulering en het opwekken van alfa- frequenties in de hersenen als een primaire correlatie van bepaalde bewustzijnsaspecten. Als alfa hersengolven geassocieerd zijn met geestelijke rust, dan kunnen meerdere bewustzijnsaspecten door het individu zelf worden aangestuurd. Daarmee kan het niveau van geestelijke ontspanning worden gekoppeld aan het zelf reguleren van frequenties in het gebied van alfa-hersengolven. Na een kort gebruik van de BreinRitme-technologie blijkt dat de gebruiker eenvoudiger tot zelfregulering van alfa-ritme frequenties kan komen dan vóór het gebruik. Data toont dat BRM speciale corticale potentialen op kan wekken dmv een frequency-following response (FFR). Verder onderzoek wordt aanbevolen over de mogelijkheden van enkel BB, en BB samen met feedback van hersengolven, ter stimulering van zelfregulatie en het gericht sturen van het bewustzijn. HET ALFA-RITME Hans Berger heeft als eerste verslag gedaan van het menselijk alfa-ritme in 1924. Daar voor maakte hij gebruik van een EEG waarbij hij aantoonde dat een vrij dominante en vaste synchrone golfvorm van ongeveer 10 golven per seconde zich manifesteerde bij proefpersonen die met gesloten ogen in een ontspannen staat bevonden. Berger merkte ook op, dat wanneer de personen hun ogen openden en zich met mentale activiteiten, zoals rekenen, gingen bezighouden, de alfa-golven plaats maakten voor Beta-golven. Bij de meeste mensen bestaat er een vrij constante alfa-frequentie van ongeveer 10 golven/seconde (Wieneke, Deinema, Spoelstra, Storm Van Leeuwen, & Versteeg, 1980). Oschoon het alfa-spectrum gewoonlijk ligt tussen de 8 en 12 Hz, varieert de dominante alfa-frequentie per individu. ALFA EN PRIKKELING Meerdere onderzoekers hebben getracht om de alfa-activiteit te relateren aan fysiologische prikkeling. Het alfa-ritme is het meest evident wanneer iemand wakker is, de ogen gesloten heeft en relatief ontspannen is. Het neigt te verdwijnen of af te nemen wanneer hij zich bezig houd met mentale concentratie of fysieke bewegingen, of gespannen wordt, angstig of bang. Het is zodoende omschreven als het onderhouden van een tussenpositie in het continuüm van zenuwactiviteit dat zich uitstrekt van diepe slaap tot verhoogde emotionele prikkeling zoals beschreven door Malmo (1952). Lindsley (1952) beschrijft het gesynchroniseerde optimale alfa- ritme als een staat van ontspannen waakzaamheid waarin de aandacht neigt te zweven, waar het vrij associëren is verhoogd en de gedragsefficiëntie van routinematige reacties en creatief denken goed is. Evans (1972) suggereert dat alfa gerelateerd is aan cognitieve prikkeling en aandacht op een U-vormige manier, zodanig dat het verdwijnt bij zowel verhoogde prikkeling als aandacht. Cade en Coxhead (1979) beschrijven een twee-factor theorie van prikkeling waarin het alfa-ritme indicatief is voor ontspannen corticale prikkeling. Andere fysiologische metingen, (o.a. huidweerstand) reflecteren perifere en somatische prikkeling. In hun model reageren corticale en perifere prikkeling op elkaar, maar kunnen onafhankelijk variëren. ALFA EN HYPNOSE Een aantal onderzoekers keek naar het alfa-ritme als mogelijk een soort van hypnotische staat. London, Hart, en Leibovitz (1968) vonden sterke aanwijzigen dat gevoeligheid voor hypnose mogelijkerwijs samenvalt met hogere waarden van waakzame alfaproductie. Andere onderzoekers echter, die deze bevindingen trachtten te verifiëren verkregen zowel positieve als negatieve resultaten (Engstrom, London, & Hart, 1970; Evans, 1972; Galbraith, London, Leibobitz, Cooper, & Hart, 1970; Nowlis & Rhead, 1968; Ulett, Akpinar, & Itil, 1972). ALFA EN MEDITATIE In de late vijftiger en de vroege zestiger jaren van de vorige eeuw begon onderzoek naar de EEG- effecten van meditatie aan te tonen dat het alfa-ritme zich gedurende meditaties op een wat andere wijze vertoont en bij langdurig mediteren ook langdurige veranderingen bewerkstelligt (Bagchi & Wenger, 1958; Kasamatsu & Hirai, 1969). Anand, Chhina, en Singh (1961) berichtten dat de EEG van mediterenden een hoge amplitude in alfa-ritme vertoont die zich geleidelijk verspreidt van de occipitale naar de frontale gebieden. Banquet (1973) vond ook hoge amplitudes van alfa-ritme gedurende meditatie. Daarnaast spreekt Banquet van een tweede meditatieve staat waarin zich Theta-frequenties voordoen die zich bewegen van de frontale naar posteriore kanalen. Een derde staat die Banquet opmerkte komt uitsluitend voor bij de meest ervaren mediteerders, en werd gekarakteriseerd als hoogfrequente beta-golven in het gehele schedelgebied. Banquet noteerde ook dat alfa-blokkering zich gedurende meditatie niet voordeed bij een lage intensiteit van licht en geluidsstimulatie. Empson (1986) vat het recente onderzoek samen en concludeert dat de ervaring van meditatie behelst “een constant bijhouden van een vrij laag niveau van prikkeling, wat een soort van gedissocieerd, vrij-assoctiatief denken omvat” (p. 31). De laag- frequente, hoge amplitude alfa-ritmen die meestal tijdens mediteren worden gevonden, schijnen dus een uit eigen wil gestuurde verlaging van prikkeling van de mediteerder te zijn. De bevindingen betrefende de EEG-activiteit bij mediterenden, ontlokten een verhoogde interesse in de betekenis van deze ritmen en de controle erover. Stewart (1974) merkt op dat de interesse in de bio-feedback van alfa breingolven zijn oorsprong vond in waarnemingen van Zen en Yoga- beoefenaars. Het waargenomen verband tussen meditatie en alfa-productie heeft velen beïnvloed om aan te nemen dat verhoogde alfa-productie zou resulteren in de mogelijkheid om de vruchten van meditatie versneld te oogsten. Deze veronderstelling is een drijvende kracht gebleken achter de interesse voor trainingen in alfa-biofeedback.

rustmoment.jpg CloudsAbove.jpg

Alfa, BreinRitme, en Wetenschap

Zen_Girl.jpg
Informatie en Achtergronden over de BreinRitme Methode

Alfa-hersenfrequenties en BreinRitme Stimulatie

Rectangle
De BreinRitme Methode maakt in de eerste plaats gebruik van Binaural Beat (BB). BB is een response van de auditoire hersenstam en vindt zijn oorsprong in de bovenste nucleus olivarius van beide hersenhelften. De response is het resultaat van de interactie van twee verschillende hoorbare impulsen die in de onderscheiden oren worden opgevangen. Deze impulsen zijn beneden de 1000Hz en verschillen in frequentie tussen 1 en 30 HZ (Oster, 1973). Wanneer bijvoorbeeld een zuivere toon van 400 Hz wordt opgevangen in het ene oor en tegelijk vangt het andere oor een impuls van 410 HZ op, dan wordt een pulserende golf van 10Hz (het verschil tussen de twee aangeleverde tonen) ervaren, omdat de twee golfpatronen een aan/uit fase-web vormen binnen die bovenste nuclei. Deze BB wordt niet in de gewone zin van het woord gehoord, (de menselijke hoogte van horen ligt tussen de 20-20.000 Hz), maar als een pulse waargenomen (als een hoorbare beat) en kan theoretisch worden gebruikt om bepaalde neurale ritmes op te wekken dmv de Frequency- Following Response (FFR) De FFR is de tendens van corticale mogelijkheden om te resoneren of te gaan genereren aan het einde van de frequentie van een externe stimulus. Het is dus mogelijk om een BB-frequentie te gebruiken om een bepaald corticaal ritme op te wekken als een techniek voor het reguleren van tendensen in staten van bewustzijn.
ga-naar-shop.jpg