homehomeWorkshops en Lezingenbreinritme methodemindfulnesstechniekenachtergrondachtergrondHoe werkt de BreinRitme Methode?Stress, trap er niet inMindfulness, de natuurlijke remedie tegen Stressde BreinRitme Methode en Bewustwording Is Mindfulness belangrijk?Stress, wat kan ik er aan doen? CopyGeleide MeditatiesHypnose en medotatieStudies tonen aan dat Meditatie effectief is Slaapproblemen en de BreinRitme oplossingGeleide Meditatie met de BreinRitme MethodeHersenonderzoek bij MonikkenZo gebruik je de BreinRitme MethodeZo gebruik je de BreinRitme Methode CopyMediteren en Mindfulness, wat is dat?Hoe haal ik het meest uit de BreinRitme?ALFA- hersengolvenMindfulness, waarom eigenlijk?Alfa-breinritme en wetenschap De BreinRitme Methode brengt de hersenen tot rustWat zijn Affirmaties en waarvoor dienen zij?-1Wat zijn Affirmaties en waarvoor dienen zij?-2Waarom zou ik willen veranderen?Mindfulness met de BreinRitme MethodeADD, ADHD en de BreinRitme MethodeMindfulness en Gezondheid Twee Technieken tegen StressKunnen Affirmaties mij helpen?De BreinRitme Methode:Toegang tot bewuster levenMindfulness en CreativiteitEntrainment of hersensynchronisatieOnderzoek naar MeditatieJe Bent je Neurale Connectiesde BreinRitme Methode en HersenfunctiesKies voor RustHoofdpijn van Mediteren?Hersenonderzoek en BewustzijnWetenschappelijke geschriften over de BreinRitme MethodeBRM-simpel en doeltreffendMindfulness in een nieuwe jasMindfulness - wat is dat?Mindfulness in het kortF A QF A QWat is de BreinRitme MethodeWat zijn binaural beats precies?Hoe worden binaural beats gemaaktWat is het voordeel van de BRMWelke zijn de staten van bewustzijn?Heeft de BRM een effect op het bewustzijn?Waar kan ik de BRM op afspelen?Wanneer is de beste tijd om te luisteren naar een BRMKan de BRM helpen in de gezondheid?Verandert de BRM het brein permanent?Waar wordt de BRM nog meer voor gebruikt?Waar kan ik meer teweten komen over de BRM?shopshopScherp je ConventratieYin-Yang BalansOntwikkel Zelfvertrouwen-AffirmatiesVind een Partner-AffirmatiesToekomstperspectieven-AffirmatiesRuime Financiële Middelen- AffirmatiesZakelijk Succes- Affirmaties Gezonde Levensstijl- AffirmatiesVind Innerlijke Rust- AffirmatiesIn Harmonie met de NatuurIn Harmonie met de NatuurSchumann ResonantieWord Vriend van JezelfBewust Bewust Worden CopyEssentie-Vind je kernLeven en Dood- RouwverwerkingInspiratie vanuit de BronLeer Mediteren: Geleide MeditatieOntwikkel je ZelfvertrouwenAlleen maar ZijnOntstijg je DepressieSpirituele VerdiepingTotaal ontspannen met de BreinRitme MethodeOntspannen met klassieke muziekOntwikkel je CreativiteitMakkelijker Studeren Herstel snel van Jet LagBlijf Jong en VitaalGenieten van een goede NachtrustEnergie OpkikkerMediteer je hoofdpijn wegGezond Gewicht VerliezenToegang tot het OnbewusteOchtend MeditatieZen Mind - Beginners' MindSTOP-ROKEN pakketNeem de plons: intro meditatieMentale RustHersenhelft SynchronisatieNew PageUw Gratis BreinRitme MeditatiecontactcontactGratis Blad BR-Magazine
GOLVEN van de GEEST

De wederzijdse beïnvloeding van hersenen en bewustzijn

rustmoment.jpg CloudsAbove.jpg

Hersenonderzoek en bewustzijn

Informatie en Achtergronden over de BreinRitme Methode
BrainHead2.png
door Prasadam Alles wat we doen heeft met onze geest te doen. Onze geestelijke vermogens. In plaats van het woord geest wil ik liever ik het Engelse woord “mind” gebruiken. Dat is ruimer van inhoud dan ons germaanse “geest”. Mind kan zowel het verstand betekenen als de inhoud van het denken, als het ongrijpbare wat wij onder geest verstaan, maar omvat niet de spirituele geest, die in het Engels ook “spirit” wordt genoemd. We hebben allemaal wel een opvatting over onze mind. De mind is het stuk gereedschap waarmee we denken. Over het algemeen wordt de mind als een vast gegeven gezien, een vermogen met een bepaalde capaciteit, zoiets als intelligentie. Net zoals je met twee armen bent geboren en niet met drie armen, is de opvatting dat je ook geboren bent met een bepaalde mind-set. Of je nu naar de gym gaat of naar school, hoezeer je ook je best doet, meer mind dan waar je mee geboren hebt kun je niet aankweken. Net zo min als een derde arm. Nu kunnen we de laatste tijd toch stemmen horen die beweren dat met behulp van bepaalde technieken de functies van de mind sterk kunnen worden beïnvloed, cq kunnen toenemen. In zijn boek A method for Personal Growth and Development schrijft Win Wenger dat diegenen die intuïtieve sprongen van scherpzinnigheid kunnen maken -zoals Einstein, Mozart en gelijken- boodschappen kunnen lezen die hun onbewuste (of onderbewuste) tracht door te geven. De rest van ons ontvangen die boodschappen wel, maar zijn niet bedreven genoeg om die daadwerkelijk op te merken, cq te horen, zich te realiseren. Zo schreef Einstein zijn wetenschappelijke kundigheid toe aan wat hij noemde een “vaag spel” met “tekens,” “beelden,” en andere elementen. Zowel visuele als lichamelijke. Dit combinerend spel was voor hem het essentiële element in “productief denken”. Als we naar Zen-monniken kijken, krijgen we een gelijksoortig beeld. Deze mannen hebben door oefening die zij ZaZen noemen hun mind zo getraind dat die mind open en ontvankelijk wordt om diepere lagen vanuit het onbewuste naar een niveau van bewuste realisatie te brengen. Door de beoefening van deze meditatie-techniek wordt de zen-monnik niet meer afgeleid door de hersenactiviteit op andere niveaus, activiteit die de “ruis” vormt die zicht, of toegang tot de diepere lagen belet. Wat gebeurt er nu in de hersenen van een uitvinder, een creatief genie, een zen-monnik wat er niet gebeurt in de hersenen van de gewone mens? Om dit uit te zoeken is er intensief onderzoek gedaan naar de hersenfuncties bij zen- monniken. Hieruit bleek dat de hersengolven door meditatie worden beïnvloed: de hersenen gaan op een ander dan gebruikelijk niveau functioneren, en wel op een lagere frequentie. Pas wanneer de frequenties tot een bepaalde waarde zijn gedaald worden de ervaringen beleefd die het doel vormen van de meditatiepraktijken. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat door meditatie de hersenen en daarmee de mind, gericht worden geplooid waardoor zij ontvankelijker worden om specifieke ervaringen te gaan beleven. Het traditionele denken over deze verschijnselen heeft ons de mening toegedaan dat functies als creativiteit, meditatie, mystieke ervaring etc. slechts zijn voorbehouden aan de uitverkorene, het genie, of de geluksvogel. Nu wij echter weten dat deze verschijnselen in de eerste plaats de gevolgen zijn van hersenfuncties en van bepaalde frequenties, rijst de vraag of deze hersenfrequenties op een ander dan de traditionele manier zouden kunnen worden opgewekt. Bestaan er technieken die geen jaren en jaren van praktijk vereisen om toch de gewenste resultaten te bereiken? Zijn er misschien externe stimuli te vinden die ons hierbij kunnen helpen? KUNNEN EXTERNE STIMULI HERSENGOLVEN STUREN ? Er is een natuurwet die ons leert dat bepaalde ritmische systemen de neiging hebben synchroon te gaan lopen. Dit is een ontdekking van onze Christiaan Huygens geweest, toen hij vond dat na verloop van tijd meerdere van zijn klokken een synchroon patroon van slingerbeweging gingen vertonen. Dit verschijnsel wordt entrainment genoemd. Deze natuurwet zien we ook in ons lichaam terugkomen. In ons lichaam schijnen de ritmische systemen elkaar nooit tegen te werken, maar neigen er naar om altijd samen te gaan werken in een synchroon ritme. Een gebrek aan synchronisatie zoals in het geval van een hartklep die niet geheel met de bloedstroom meewerkt lijdt tot ziekte. Daarbij blijkt dat deze lichaamsfuncties zich synchroon neigen te gaan gedragen met de oscillerende eigenschappen van de omgeving. Er bestaat een overweldigende hoeveelheid aanwijzingen dat dagelijks terugkerende ritmes (onze biologische klok) ons in entrainment houden met de ritmes van de aarde, relatief tot de zon, en dat meerdere systemen in ons lichaam zich ritmisch aanpassen aan repetitieve stimulering. Andere voorbeelden zijn de wijze waarop mensen samen wandelen de neiging hebben in de pas te gaan lopen, of dat, wanneer mensen in een ruimte samen klappen dit ook na verloop van tijd synchroon zullen gaan doen. Denk ook eens aan het bekende verschijnsel van de periodieke cycli van vrouwen die lang samenleven in een gesloten omgeving, zoals een klooster. Door deze resultaten aangespoord is verder onderzoek verricht. Daaruit is een hoeveelheid gegevens gekomen die ons inzicht geven hoe dit proces precies in zijn werk gaat. Hiermee konden technieken van entrainment worden ontwikkeld die dit proces kunnen beïnvloeden en tot zekere hoogte kunnen gaan sturen. En dit blijkt ook overduidelijk het geval te zijn met onze hersenen. Door het verschijnsel van entrainment te gebruiken kunnen we de functies van de hersenen tot op zekere hoogte sturen, zodat zij zich in gewenste gebieden extra actief te gaan gedragen. Juist over deze technieken wil ik het hier hebben. Zij kunnen ons enorm helpen met het verkrijgen van meer inzicht in onszelf, de wereld, de realiteit. Meer toegang tot deze technieken zal voor de mens een belangrijke stimulans kunnen betekenen om tot dieper inzicht en hoger menselijkheid te komen. Vast is komen te staan dat het menselijk functioneren voor een belangrijk deel wordt gestuurd door deze hersenfrequenties. Om preciezer te zijn, door de hoogte van de frequentie waarop de hersenen functioneren. Wanneer er scherpe aandacht en druk handelen van ons wordt geëist werken de hersenen op een hogere frequentie dan wanneer we rusten. Hoe lager de frequentie, hoe rustiger dat we ons voelen. Je zou dit kunnen vertalen als een inzicht dat de oude meditatietradities al begrepen. Door meditatie te praktiseren heeft men een techniek in handen waarmee de hersenfuncties worden aangespoord om op een lagere frequentie te gaan functioneren. Er bestaat een overvloed aan bewijs dat aantoont dat voldoende rust een absolute noodzakelijkheid is om gezond te kunnen functioneren. Anders gezegd, blijkt het noodzakelijk om voldoende tijd in een toestand te verkeren waarin lagere hersenfrequenties de boventoon voeren. Maar dat schijnt niet altijd even eenvoudig te zijn in onze huidige samenleving. Er wordt zoveel van ons geëist dat we te lang en te vaak in een druk hersenpatroon functioneren. Dat zal zich uiteindelijk gaan wreken en tot gezondheidsklachten leiden. Zo rigoureus werkt het menselijk lichaam. Als we op een onnatuurlijke wijze leven worden we teruggefloten. Nu kunnen we natuurlijk met een vorm van afgunst kijken naar de monniken die zich uit de drukte van het leven hebben teruggetrokken en dagelijks hun meditaties beoefenen waardoor zij beslist nooit gestrest zullen worden. Maar de meesten van ons wensen niet zon afgezonderd en teruggetrokken leven. Ook vinden wij dat wij niet de tijd hebben om zo vaak en zo lang te mediteren. Zo dringt de vraag zich op of er een methode bestaat die ons kan stimuleren om de hersenfrequenties niet zo hoog op te laten lopen maar ons juist helpt om rust te bewaren onder elke omstandigheid. MET DE BREINRITME TECHNOLOGIE IS HIER DE OPLOSSING Met de BreinRitme Methode worden de hersenen op een natuurlijke wijze gestimuleerd om zich op vooraf gekozen frequentiegebieden dominant te gaan functioneren. Dat betekent dat de jarenlange praktijk van meditatieve beoefening nu is teruggebracht tot het aanwenden van de juiste technologie om dezelfde resultaten te bereiken. Zo kan men zich bewust gaan richten op de ontwikkeling van bepaalde kwaliteiten en/of menselijke eigenschappen die voorheen minder actief waren. Immers het zijn in de eerste plaats de hersenen die gedrag sturen. Daarnaast zijn ook psychische en zelfs spirituele opvattingen en ervaringen de gevolgen van hersenfunctioneren. Ook hier kan de BreinRitme Methode een krachtig middel zijn om deze functies te ontwikkelen. Duidelijk ook is de opvatting uit de medische en wetenschappelijke hoek: Meditatie kan worden omschreven als een krachtig medicijn dat geen schadelijke neveneffecten heeft.
ga-naar-shop.jpg